Gradnja Bazena

Betonski bazeni

Dugotrajno rješenje i jednostavno održavanje

Pogledaj više

Bazeni od armiranog betona

Najkvalitetnija i najdugotrajnija bazenska školjka je armirano betonska. Kod armirano betonske bazenske školjke bitno je armirati bazensku školjku na način koji će zadovoljiti statički proračun koji ovisi o terenu gradnje, obliku i dimenzijama bazena.

Izgradnja betonskog bazena

Kod izgradnje betonskog bazena treba voditi računa i o vodo nepropusnosti školjke. Prva faza u kojoj se to postiže je ugradnja ekspandirajuće (water stop) trake na spoju zidova i podne ploče bazena. Na taj način se onemogućava prodor vode jer na spoju dva betonska tijela water stop traka se u kontaktu s vodom širi u volumenu i na taj način zaptiva na spoju podne ploče i zidova bazena.

Hidroizolacija betonskog bazena

Nakon konstrukcije armirano betonske bazenske školjke, a prije zatrpavanja bazena potrebno je hidro izolirati školjku s vanjske strane, kako bi se zaštitila armirana konstrukcija unutar betona od utjecaja vode iz tla, to je svakako potrebno napraviti kad se planira unutarnje oblaganje bazena keramičkim pločicama.

Hidro izolacija se može odraditi klasičnim bitumenskim materijalima, betonitnom hidroizolacijom (Voltex), ili polimer cementnom hidro izolacijom. Koju god vrstu hidro izolacije koristili potrebno ju je nakon ugradnje zaštititi od mehaničkih oštećenja, to se najčešće radi sa stiradurom (ujedno i termo izolacija) minimalne debljine 3 cm preko kojeg se ugrađuje čepasta membrana. Nakon toga se može pristupiti zatrpavanju bazena.

Kod zatrpavanja bazena potrebno je voditi računa da se ispod i iznad cijevi oko bazena zasipa sa sitnim pijeskom (nulom) radi toga da se izbjegne oštećenje bazenskih cijevi kod zatrpavanju što može dovesti do proboja cijevi i gubitka vode. Također je važno sve cijevi iz prodora bazena spustiti do podne ploče na tvrdo kako bi se izbjeglo „čupanje“ cijevi kod slijeganja terena, ili cijevni razvod napraviti kroz beton.

Kad su izvedeni na ispravan način armirano betonski bazeni imaju više prednosti:

  • Dugotrajnost konstrukcije
  • Mogućnost ugradnje bilo koje vrste završne obloge (pločice, folija, epoxy boja, Aqua Bright, Pebble tech,…)
  • Izvođenje oblika bazena prema želji investitora/projektanata

Kod betonskih bazena moguća je ugradnja svih vrsta bazenskih atrakcija od, protustrujnog plivanja, gejzira, voda – zrak masažnih mlaznica, slapa, žuboreće plaže, lounge dijela sa kaminom, i slično.

Izgradnja bazena je projekt na koji se treba gledati dugoročno, zbog toga mora biti kvalitetno izveden, jednostavan za korištenje i održavanje, pritom ispunjavat svrhu. Zbog toga je armirano betonski bazen dugoročno najoptimalnije rješenje i u konačnici najisplativije.

Betonski bazen s rimskim stepenicama i rekvizitama Minion

Naš pristup gradnji bazena

Svaki bazen je poseban projekt i potrebno je voditi računa o vrsti, namjeni, dimenzijama i lokaciji bazena, s toga svakom projektu pristupamo na individualan način.

Pag bazen ispod vode 3

Opremanje bazenske strojarnice

Kod strojarskog opremanja bazena se u dogovoru sa investitorom ili projektantom dizajnira oprema koja će se ugraditi u bazen, izbor opreme ovisi o namjeni i dimenzijama bazena, te dodatnoj opremi koju investitor želi ugraditi.

Bazenska obloga

Obloga bazenske školjke može biti: porculanske pločice, stakleni mozaik, PVC folija, 2K epoxy boja, Aqua Bright, Pebble tech. Optimalna vrsta obloge za bazen ovisi o namjeni bazena, lokaciji i preferencijama investitora.

Za više informacija kontaktirajte nas na 091 35 222 35 ili na prodaja@gradnjabazena.com

Zatraži ponudu

Molimo unesite ime!
Molimo unesite važeću email adresu!
Molimo prihvatite politiku privatnosti

Zastupnici smo za

NUF Filtration
Canadian Spa International
AquaBright
62129b75ac9a6779944429.pn
Kontaktiraj nas